Privacy Statement


TicketTribune.nl respecteert de privacy van bezoekers
In dit privacy statement wordt u geïnformeerd op welke wijze wij uw privacy waarborgen.
Een cookie is een klein stukje informatie dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer als u een website bezoekt. TicketTribune.nl maak gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u bij een bezoek aan TicketTribune.nl geen cookies ontvangt.


Cookies worden gebruikt om klanten de volgende diensten te leveren:
- Het plaatsen van een bestelling (uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens zijn hiervoor nodig)
- Gegevens over het gebruik van onze website (analytics) helpen ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en de website te optimaliseren. Deze gegevens worden in minimalistische vorm voor onbepaalde tijd bewaard.
 

TicketTribune.nl verkoopt géén gegevens aan derden
TicketTribune.nl verkoopt persoonlijke gegevens "nooit" aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


Onze privacyverklaring voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Richtlijn aangaande de bescherming van persoonsgegevens.